full screen

Teamcoaching

Aanknopingspunt voor de teamcoach is de onderlinge interactie. Als de kwaliteit van de onderlinge interactie toeneemt, neemt de kwaliteit van de samenwerking toe, en kan het team beter, makkelijker en plezieriger haar resultaten halen.

Teamcoaching is erop gericht om:
1 een groep in een volgende fase te krijgen, door de onderliggende denkpatronen (mentale modellen) in beweging te krijgen
2 gezamenlijk nieuwe, gewenste ervaringen op te doen
3 eenieder zicht te geven op hoe en wat er gebeurt in de communicatie, en daarbij eenieder verantwoordelijk te houden cq maken voor zijn eigen inbreng in de hier-en-nu situatie,
4 zodanig dat groepsleden afstemming en openheid waarderen als helpend voor een beter resultaat.

Elke groep heeft een eigen gezicht. Hoe zorgt u in uw rol (als manager of als teamcoach) ervoor, dat teamcoaching aansluit bij de kwaliteiten die een groep al in huis heeft en hoe kan u stimuleren dat het team potentiële kwaliteiten ontwikkelt? En vooral: hoe zorgt u ervoor dat u niet onnodig ‘hard aan het werk gaat’ en dat de groep haar mogelijkheden benut?

Het mooie van teamcoaching is dat teams de spiegel vormen van uw eigen ontwikkelpad. Zo kunt u zelf in beweging komen doordat uw team in beweging komt!

Nieuwsgierig geworden? Herkent u wellicht stagnatie in uw team, en heeft u daar vragen over?

Voor opleidingsvraagstukken (bijvoorbeeld: wij willen als leidinggevenden geschoold worden in teamcoaching) of vragen over het coachen van uw team neemt u contact op via info@teaminbeeld.nl.