full screen

DVD Team in beeld

De DVD laat zien hoe organisaties betere resultaten behalen als de effectiviteit en slagvaardigheid binnen teams toeneemt. Met de dvd Team in Beeld krijgen managers en professionals inzicht in de fasen van teamontwikkeling. Voor elke fase biedt de dvd  concrete handvatten en tips om voortgang in de ontwikkeling van ieder team te brengen. Klik hier om de trailer te bekijken.

Versnelling

Om de resultaatgerichtheid van teams te bevorderen zal het management stevig moeten sturen op de interactie binnen teams. Veel managers zijn meer geneigd zich te focussen op het ‘wat’, de operatie, en minder op het ‘hoe’, de processen. Daarmee komen  onderliggende denkpatronen van het team niet aan de oppervlakte, De DVD helpt managers om beweging te krijgen in deze onderliggende denkpatronen. Hierdoor komt de ontwikkeling van een team in een stroomversnelling en worden doelen beter en sneller gehaald.

Winx

De DVD presenteert de organisatie Winx: een zonnemolen-energie-bedrijf. Winx bestaat nu 9 jaar en voorziet in de maatschappelijke behoefte aan duurzame energie. Winx is een ontwikkelaar in zonnemolen-energie en ondersteunt haar klanten van idee tot bouw van zonnemolens en diverse toepassingen daarvan: de Winxmolen. 1 team van Winx wordt op de voet gevolgd.

De 4 Succesfactoren

Vier succesfactoren spelen een rol bij de ontwikkeling van een groep naar een resultaatverantwoordelijk team. Deze 4 succesfactoren zijn: meetlat, eigenaarschap, ijsberg en hier-en-nu. Deze 4 succesfactoren zijn in de DVD de leidraad.

De meetlat is de vertaling van de visie van de organisatie in gedrag dat nodig is om de resultaten te behalen. Hoe duidelijk weten medewerkers welk gedrag van hen verwacht wordt? Hoe stuurt de manager op deze meetlat? En is de manager zelf voorbeeld?

Eigenaarschap is de mate waarin teamleden zich de visie hebben eigengemaakt en zich met elkaar verantwoordelijk voelen voor de doelen. Dit vertaalt zich in het gedrag van alledag.

Zo lang het team geen eigenaarschap heeft voor het gezamenlijk resultaat, zich niet houdt aan de procedures en geen verantwoordelijkheid neemt voor het samenwerkingsproces dat daarvoor nodig is, blijven de prestaties onder de maat.

De metafoor van de ijsberg geeft inzicht in de belemmeringen waardoor het gedrag boven de waterlijn wordt beïnvloed. Van een ijsberg is het gedeelte onder de waterlijn altijd vele malen groter. Welke belemmerende en onuitgesproken gedachten heeft het team over de problemen die spelen? Inzicht in de gedachten onder de waterlijn kan het team helpen om eigenaarschap te nemen voor een nieuwe denkwijze die wel tot het gewenste gedrag en daarmee resultaat leidt.

Zolang de opvattingen onder de waterlijn niet in beweging komen, zult u in de hier-en-nu situatie in ieder team gedrag zien en merken, wat niet overeenstemt met het gedrag dat vanuit de meetlat verwacht zou mogen worden.